วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 11.00 น. ทางนักข่าวจากช่อง 7 มาสัมภาษณ์ โดยมีทนายความ จากสำนักงานกฎหมายทนายใจดี มาขอสัมภาษณ์การช่วยเหลือสมาชิก 2 ราย ที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อโซเชียล โดยมี ร.ต.ต.นิทัศน์ สิริสาโรจน์ รองประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

SKP_661024_01
Image Detail Image Download
SKP_661024_02
Image Detail Image Download
SKP_661024_03
Image Detail Image Download
SKP_661024_04
Image Detail Image Download
SKP_661024_05
Image Detail Image Download
SKP_661024_06
Image Detail Image Download
SKP_661024_07
Image Detail Image Download
SKP_661024_08
Image Detail Image Download
SKP_661024_09
Image Detail Image Download
SKP_661024_10
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง