วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 15.30 น.- 17.40 น. ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วมณี ประธานฯ กรรมการฯ ฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด

SKP_661025_01
Image Detail Image Download
SKP_661025_02
Image Detail Image Download
SKP_661025_03
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง