วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด.ต.พิทยา ราญฎร ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้ ร่วมกันพิจารณา
- เงินกู้สามัญทั่วไปจำนวน 8 ราย 
- เงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า 1 ราย
- เงินกู้สามัญทั่วไป (ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 2 ราย 
- เงินกู้พิเศษทั่วไป จำนวน 6 ราย 
และวาระพิจาราณาอื่น ๆ 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
275685
Image Detail Image Download
275686
Image Detail Image Download
275687
Image Detail Image Download
275688
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง