วันที่ 11 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.วัชระ สุกใส รองประธานสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 31 ปี วันจดทะเบียนสหกรณ์ ณ สนง.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
37394
Image Detail Image Download
37395
Image Detail Image Download
37396
Image Detail Image Download
37397
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง