ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด มีความประสงค์ที่จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกและจะนำข้อมูลเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562 เข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด โดยบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ตัวแทนหรือนายหน้าที่ได้รับมอบอำนาจนำเสนอข้อมูลกรมธรรม์ และผลประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี 
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ขอแจ้งข้อมูลและหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562.pdf)ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562.pdf1221 Kb13/03/2562 16:01