สสอต. รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี โดยกำหนดการรับสมัครสมาชิกระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (สสอต. รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี.pdf)สสอต. รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี.pdf1642 Kb26/06/2562 09:29