ประกาศ รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 ตำแหน่ง

       เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด ชุดที่ 49 บางท่านจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 
       ตำแหน่งที่รับสมัครเข้ารับการสรรหา คือ คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 ตำแหน่ง แบ่งตามเขตสรรหา ดังนี้
              1. เขตสรรหาที่ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง
              2. เขตสรรหาที่ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง
              3. เขตสรรหาที่ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
       เปิดรับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2562 
 
       รายละเอียดอื่น ๆ ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 ตำแหน่ง.pdf)ประกาศ รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 ตำแหน่ง.pdf1053 Kb20/08/2562 11:56