ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563

      เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐานและเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใสแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจการ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก จึงกำหนดให้มีการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ดังเอกสารแนบ
 
      เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด 
 
เอกสารแนบ
ไฟล์ขนาดไฟล์แก้ไขล่าสุด
Download this file (ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563.pdf)ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563.pdf947 Kb18/09/2562 16:50