ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54