รับสมัครด่วน !! ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ระดับมาตรฐาน" (ทางสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายให้ 3 ท่านแรก ที่มาสมัคร เท่านั้น)