ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (นิติกร) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเจ้าหน้าที่ธุรการ)