กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.67-31 พ.ค.68