ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก รอบ 9/2567 (อายุไม่เกิน 55 ปี)