ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ประจำปี 2567 และผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ แทนผู้ที่ลาออกจากการเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567
22 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2567
23 ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประมาณการไม่พอจ่ายสำหรับปีบัญชี 2566 และเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับปีบัญชี 2567
24 ประกาศ เรื่อง การนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
25 ประกาศ เรื่อง การยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54
27 ประกาศ สอบราคาจัดซื้อเสื้อโปโลพิมพ์ลาย 2 ด้าน
28 ประกาศ เรื่อง กำหนดกลุ่มและจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567
29 โครงการระดมเงินฝากเพื่อความมั่นคง
30 ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 54 ประจำปี 2567

หน้า 3 จาก 38