ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562
92 รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 49 ประจำปี 2562
93 ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561
94 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง วันหยุดทำการสหกรณ์ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
95 รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2562
96 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
97 ประกาศ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
98 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561
99 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ ลง.11 ก.ค. 61
100 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

หน้า 10 จาก 24