ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนฯ
42 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง หยุดทำการสหกรณ์
43 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562
44 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดหน่วยและผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562
45 รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 49 ประจำปี 2562
46 ประกาศ เรื่อง ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561
47 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง วันหยุดทำการสหกรณ์ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
48 รับสมัครการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ประจำปี 2562
49 ประกาศ ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
50 ประกาศ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนโครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดิล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน้า 5 จาก 20