ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2565
62 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 53 และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566
63 ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)
64 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
65 ประกาศ เรื่อง นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2565 ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
66 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566
67 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อเสื้อโปโลพิมพ์ลาย 2 ด้าน
68 ประกาศ เรื่อง กำหนดกลุ่มและจำนวนผู้แทนสมาชิกประจำปี 2566
69 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
70 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2565

หน้า 7 จาก 38